انتخاب رشته نهم

ورود به هریک از شاخه‌ها و رشته‌های تحصیلی، نیازمند کسب حداقل نمرات دروس تخصصی پایانی نوبت دوم (نمره خرداد یا همان نمره برگه خردادماه) مربوط به آن رشته می‌باشد. به عبارت دیگر در صورت عدم کسب حداقل میانگین دروس تخصصی در سه پایه هفتم، هشتم و نهم (هفتم و هشتم با ضریب ۱ و نهم با ضریب ۳) برای رشته‌ها، سایر عوامل و ملاک‌های هدایت تحصیلی آن دانش‌آموز در تنظیم نمون برگ هدایت تحصیلی بی‌اثر خواهدبود و اولین شرط کسب رشته به دست آوردن حداقل نمره است.

توضیح: یعنی اگر دانش آموز میانگین لازم دروس اعلام شده زیر را کسب نکند بقیه امتیازها ( ۱۰ امتیاز نظر دانش آموز- ۳۰ امتیاز آزمون مشاوره‌ای – ۱۰ امتیاز نظر دبیر – ۵ امتیاز نظر والدین – ۱۰ امتیاز نظر مشاور و ۳۵ امتیاز عملکرد تحصیلی) حتی در صورت امتیاز بالا بی‌اثر خواهدبود و در فرم هدایت تحصیلی ۶ و ۷، هاشور (به معنای عدم کسب رشته) زده می‌شود.

👈 ورود به رشته ریاضی
” میانگین نمرات پایه هفتم، هشتم و نهم دانش آموز ”
درس ریاضی ۱۴
درس علوم ۱۳

👈 ورود به رشته علوم تجربی
درس ریاضی ۱۳
درس علوم ۱۴

👈 ورود به رشته علوم انسانی
درس زبان و ادبیات فارسی ۱۴
درس مطالعات اجتماعی ۱۳
درس عربی ۱۲

👈 ورود به رشته فنی حرفه‌ای( صنعت و هنر)
درس ریاضی و علوم ۱۰
درس فناوری و هنر ۱۲

👈 ورود به رشته فنی و حرفه‌ای (خدمات)
درس ریاضی ۱۰
درس فناوری و هنر ۱۲

👈 ورود به رشته فنی و حرفه‌ای( کشاورزی)
درس علوم ۱۰
درس فناوری و هنر ۱۲

👈 ورود به رشته کاردانش (صنعت)
درس ریاضی و هنر ۱۰
درس فناوری ۱۲

👈 ورود به رشته کاردانش( خدمات و هنر)
درس ریاضی ۱۰
درس فناوری و هنر ۱۲

👈 ورود به رشته کاردانش ( کشاورزی)
درس علوم و هنر ۱۰
درس فناوری ۱۲

رشته علوم و معارف اسلامی
☘درس معارف اسلامی ۱۴
☘درس عربی ۱۳
☘درس زبان و ادبیات فارسی ۱۲

مثال: اگر میانگین نمره ریاضی دانش‌آموزی ۱۳ شود، رشته علوم ریاضی را کسب نکرده است.

یادآوری:
تأثیر تمامی نمرات متوسطه دوره اول دانش‌آموز با ضرایب اختصاصی هر یک از آنها در زمینه‌ها و رشته‌های تحصیلی، بر اساس نمرات پایانی نوبت دوم (خردادماه) پایه‌های هفتم، هشتم و نهم صورت می‌گیرد و در سیستم ثبت می‌شود.

کسب این نمرات به معنای صلاحیت ورود به رشته نیست، بلکه به معنای کسب رشته و جزو رشته‌های انتخابی شماست.

” نحوه محاسبه ” حداقل نمره کسب رشته‌ها

حداقل نمره در قسمت قبلی نوشته شده است و نحوه محاسبه نمره بدین صورت خواهد بود:

نمره پایه هفتم با ضریب ۱
نمره پایه هشتم با ضریب ۱
نمره پایه نهم با ضریب ۳

یادآوری:
نمره پایانی خرداد ماه ( نمره برگه امتحانی) ملاک خواهدبود و نمرات مستمر و پایانی اول و مستمر دوم محاسبه نمی‌شود.

مثال:
اگر دانش‌آموزی نمرات زیر را در درس ریاضی به دست بیاورد، نمره ملاک انتخاب رشته چند خواهد بود؟
سال هفتم ۱۶
سال هشتم ۱۴
سال نهم ۱۰

محاسبه:
سال هفتم ضربدر ۱
سال هشتم ضربدر ۱
سال نهم ضربدر ۳
و نمره ۱۶ و ۱۴ و ۳۰ جمع می‌شوند و بر ۵ تقسیم خواهدشد، که نمره ۱۲ به دست می‌آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *