بایگانی دسته‌ی: بیست بگیر

۲۰ نکته برای اینکه ریاضی را بیست بگیریم

۲۰ نکته برای اینکه ریاضی را بیست بگیریم. برای آنکه بتوانید ریاضی را بهتر بخوانید، بهتر بفهمید، بهتر یاد بگیرید و بیشتر با آن دوست شوید، بیست نکته زیر را بخوانید و به کار ببرید.

کلاس معکوس چیست؟ و سایت بیست بگیر چگونه به ما کمک می کند؟

حالا با توجه به مطالب ارائه شده می توان به اهمیت سایت بیست بگیر را در این راستا پی برد. شما می توانید مطالب ارائه شده در این سایت را قبل از شروع تدریس معلم خود دریافت کنید، سپس شروع به یاد گیری نمایید. در سر کلاس به جای یادداشت برداری و جزوه نوشتن خوب گوش دهید و با پرسش های خود، یادگیری را کامل کنید.