بایگانی دسته‌ی: روانشناسی

راه حل هايي براي كاهش اشتباه محاسباتي

تو حل یک مسئله اعداد و راه حلها رو منظم و پشت سر هم و به ترتیب بنویس

ویژگی رتبه های برتر کنکور

رویاپردازی میکنند و به هدف و برای تحقق رویا تلاش میکنند و سختی را تحمل میکنند.