چرا از کیف پول بیست بگیر استفاده کنم؟

DWQA Questionsچرا از کیف پول بیست بگیر استفاده کنم؟
۲۰bgir کارکنان پرسیده شده در ۱۱ ماه پیش
کیف پول ۲۰ بگیر خیلی باحاله!

با هر ۱۰,۰۰۰ تومان شارژ ۵,۰۰۰ تومان اعتبار هدیه میده!

 

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.