بایگانی برچسب: حافظ

حروف ابجد اولین رمزنگاری دنیا

حروف ابجد در واقع یه جور رمزنگاری به حساب میاد.
خیلی از شاعران در اشعار خود اعداد و ارقام را به این روش می آوردند.