بایگانی برچسب: خلاصه نویسی

شش روش مطالعه

۱⃣ خواندن بدون نوشتن ۲⃣خط كشيدن زير نكات مهم ۳⃣حاشيه نويسی ۴⃣ خلاصه نويسی ۵⃣ كليدبرداری ۶⃣خلاقيت و طرح شبكه‌ای مغز