بایگانی برچسب: ریاضیدان

آشنایی با مشاهیر ریاضی؛ غیاث الدین جمشید کاشانی

جمشید ملقب به غیاث‌الدین، فرزند پزشکی کاشانی به نام مسعود حدود سال ۷۹۰ قمری در کاشان چشم به جهان گشود.

آشنایی با مشاهیر ریاضی، قسمت دوم اقلیدوس

“اقلی” درزبان یونانی به معنای کلید و “دس “به معنای هندسه و “اقلیدس” به معنای “کلید هندسه” است.