بایگانی برچسب: عدد پی

آشنایی با مشاهیر ریاضی؛ غیاث الدین جمشید کاشانی

جمشید ملقب به غیاث‌الدین، فرزند پزشکی کاشانی به نام مسعود حدود سال ۷۹۰ قمری در کاشان چشم به جهان گشود.