بایگانی برچسب: فنی و حرفه ای

انتخاب رشته نهم

ورود به هریک از شاخه‌ها و رشته‌های تحصیلی، نیازمند کسب حداقل نمرات دروس تخصصی پایانی نوبت دوم (نمره خرداد یا همان نمره برگه خردادماه) مربوط به آن رشته می‌باشد.