بایگانی برچسب: مرسن

بزرگترین عدد اول

عدد اول جديد با داشتن بيش از ۲۳ ميليون رقم به بزرگترين عدد اول در جهان رياضيات تبديل شده‌است. اين عدد كه به M77232917 مشهور است، با به توان ۷۷۲۳۲۹۱۷ رساندن عدد دو و كم كردن عدد يك به دست آمده‌است.