بایگانی برچسب: معدل

آزمون مدارس نمونه دولتی ۱۳۹۹

آزمون مدارس نمونه دولتی نهم به دهم ۹۹ – ۱۴۰۰ ساعت ۹ صبح روز جمعه ۲۰ تیر در سراسر کشور به صورت همزمان برگزار می‌شود .